Εισφορές για ιερέα 1890

Εισφορές για ιερέα από Κοσίνα

Κουσίνα μίσθωμα ιερέως

4 Λιανέοι (Λειαναίι) 24
3 Μητσαίοι (Μητσέι) 20
Γεώρ. Δ. Προβίδας 8
Αποστ. Λάμπρης 6
Φ. Προβίδας 6
Δ. Κιτσάκης 6
Φ. Ζαβόλης 6
Ευαγγέλου Προβίδας 6
Δ. Κανάρδας 6
Γεώρ Καλατζής 6
Καλατζής 6
Αλέξιος Λιανός 8

Παραλείπονται οι κύριοι Βασίλειος, Νικόλαος, Ιωάννης Κιτσάκης και Ιωάννης

Εισφορές κατοίκων για ιερέα

Χρέωση δια τον αραβόσιτον του ιερέως και εφημερίου Γκυρτοβού 1890
1. Απόστολος Β. Κουστόπουλος 23
2. Χρήστος Ντούρος 23, 200
3. Αποστόλης Καραγεώργος 20
4. Χρήστος Σ. Σιαδήμας 24
5. Θεοδόσης Χ. Κουστόπουλος 23,200
6. Ανδρ. Λισγάρας 20
7. Ευάγγελος Ζαφρακάς 23
8. Χρ. Ταλαγάνης 23
9. Δ. Κουστόπουλος 23
10. Λισγάρας 30
11. Λισγάρας 30
12. Αριστείδης Τσόλκας 22
13. Χρήστος Νικολάου 30
14. Δ. Καραγιώργος 30
15. Σωτήρης Τσαπαρής 15
16. Αριστείδης Ζαφρακάς 23
17. Θεόδωρος Καραγεώργος 20
18. Αθ. Σωτηρόπουλος 1 γουρνόπουλο των 5 δραχμών
19. Γεώργιος Μπακοχρήστος 30
20. Χρήστος Καραθανάσης 25
21. Δ Κωστάκης 30
22. Σπύρος Κοστόπουλος οκάδες 27
23. Σπύρος Παναγιωτόπουλος 30
24. Ν. Καραθανάσης 30
25. Ν. Σ. Καραγιώργος 5 δραχμές
26. Ιω. Παναγιωτόπουλος 20 οκάδες κρασί
27. Αθανάσιος Λισγάρας 22
28. Κ. Πριόβολος Δραχμές 5
29. Δ. Πριόβολος 6,50
30. Δ; Κότσαλος ;
31. Σπύρος Δ. Δήμας 6
32. Κ. Μπακοχρήστος 6
33. Σωτήρης Δ. Κωστόπουλος επλήρωσε;
34. Αθ. Ταλαγάνης 1 αρνίον
35. Ιω. Πριόβολος 7,20