Άδεια γάμου 1889

Ο Αρχειεπισκοπικός Επίτροπος Παμφείας και Αμβρακείας
Προς τον εφημέριον του χωρίου Γκερτοβού ΠαπαΧαράλαμπον Κωνσταντινίδην
Επετρέπετέση να στεφανώσεις την Εκατερίνην Σπύρου Δ ( Σια); Δήμα με τον Δήμο Αθανασόπολο κάτοικοι αμφότεροι και οι δυο του αυτού χωρίου του Δήμου Αμβρακείας εις πρώτον γάμον.

Φυλατομένους ακριβώς τους όρους …. οι ιεροί του μυστηρίου τούτου υποδεικνύουν; εκθύμως;; ……. οι θείοι και ιεροί κανόνες κελεύουσι.

Κεφαλόβρυσον τη 20 Απριλίου 1889

(Ο) Επίτροπος
Παπα Βασίλειος Παπαδογιάννης